Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O projekcie

SCALED – Równe szanse w kształceniu językowym i za pomocą języka

Więcej na stronie Mechanizmu Finansowego EOG.

Projekt ma na celu promowanie działań antydyskryminacyjnych, równościowych i włączających w edukacji językowej oraz poprzez język polegających na zwiększaniu dostępności (w tym dostępności cyfrowej) i uniwersalnym projektowaniu w edukacji. Inkluzja i dostępność dotyczą wszystkich uczących się, ale w szczególności chcemy zwrócić uwagę na osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi na przykład z niepełnosprawności, choroby przewlekłej czy specyficznych trudności w uczeniu się. Poprzez szereg działań projektowych zacieśniamy współpracę instytucjonalną z naszym partnerem, wspólne wypracowując nowe rozwiązanie na rzecz poprawy jakości kształcenia nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich w zakresie nauczania włączającego.

Celem projektu jest opracowanie raportu dobrych praktyk oraz przewodnika metodycznego i kursu zdalnego w zakresie metod edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania w edukacji oraz metod zwiększania dostępności procesu nauczania, treści i materiałów w kontekście kształcenia językowego oraz poprzez język (ang. EFL, CLIL, EMI). Kurs, oparty na najnowszych wynikach badań i trendach w edukacji, stanowić będzie część oferty szkolenia i doskonalenia zawodowego przyszłych i obecnych nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności akademickiej i szkolnej (nauczycieli języków obcych). Kurs wyposaży nauczycieli w narzędzia pozwalające na likwidowanie barier i efektywne włączenie wszystkich uczniów w proces kształcenia językowego. Właściwe przygotowanie zawodowe nauczycieli w zakresie odpowiadania na zróżnicowane potrzeby wszystkich uczących się, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest warunkiem koniecznym inkluzji społecznej. Korzyści długoterminowe to wyrównanie szans edukacyjnych i znaczące podniesienie dobrostanu osób uczących się języków obcych i poprzez język.

Kurs będzie dostępny w ramach otwartych zasobów edukacyjnych i szeroko rozpowszechniony lokalnie i międzynarodowo oraz włączony do oferty edukacyjnej uczelni partnerskich.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warszawski. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Uniwersytet Metropolitalny w Oslo. Wykonawcą i liderem projektu jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. W realizacji projektu Centrum współpracuje z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW i Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. W projekcie biorą również udział osoby z innych jednostek UW. Członkowie projektu z Uniwersytetu Metropolitalnego w Oslo reprezentują dwa wydziały: Faculty of Education and International Studies oraz Faculty of Technology, Art and Design.

Realizacja projektu University of Warsaw
Numer projektu PL-EDUCATION-0146
Planowany budżet €117,960
Partner Oslo Metropolitan University