Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rezultat 2 – SCALED Course – Increasing accessibility in language education – Przewodnik metodyczny

Kurs SCALED – cele

Kurs SCALED ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, promowanie równości i inkluzji w edukacji językowej poprzez zwiększenie dostępności i uniwersalne projektowanie w zakresie planowania i prowadzenia zajęć językowych z osobami o zróżnicowanych, w tym specjalnych potrzebach.

Różnorodność jest normą. Projektowanie środowisk i doświadczeń edukacyjnych z myślą o przeciętnym uczniu, zgodnie z zasadą „każdemu po równo” (ang. one-size-fits-all), nie jest skuteczne. W przeciwieństwie do tego, kursy i zajęcia planowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego w edukacji odpowiadają na zróżnicowane potrzeby szerokiego grona uczniów. Instruktorzy i nauczyciele mogą proaktywnie usuwać potencjalne bariery w uczeniu się i uniknąć wykluczenia i marginalizacji uczniów dzięki proponowaniu opcji i wyborów dostępnych dla wszystkich, a nie tylko niektórych uczniów w grupie/klasie.

Kurs SCALED – grupa docelowa

Kurs odpowiada na potrzeby nauczycieli szkolnych i akademickich. Został opracowany jako element kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych, studentów specjalizacji nauczycielskich oraz nauczycieli akademickich. Kurs wyposaża nauczycieli w narzędzia do eliminowania barier i efektywnego włączania maksymalnej liczby uczniów w edukację językową i poprzez język.

Kurs SCALED – format

Kurs został zaprojektowany tak, aby umożliwić jego realizację w trybie samodzielnego kształcenia zdalnego, w trybie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie – synchronicznie i asynchronicznie) oraz w trybie stacjonarnym.

Kurs SCALED jest dostępny na otwartej licencji i można uzyskać do niego dostęp na różne sposoby, a mianowicie jest dostępny w formacie książki/pliku oraz w formacie kursu online do nauki zdalnej. 

Kurs w formie książki/pliku jest dostępny na stronie internetowej projektu SCALED do przeglądania i czytania online, jak również do pobrania i wydrukowania jako pliki pdf. Pliki te zawierają linki i kody QR do zasobów elektronicznych wykorzystywanych w kursie.

Kurs dostępny jest również na platformie e-learningowej Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus.

Kurs SCALED – treść

Kurs składa się z dziesięciu modułów, które poruszają wybrane kwestie kluczowe dla skutecznego włączenia w edukację językową, wszystkie połączone koncepcją dostępności.

Użytkownicy mogą przeglądać lub pobrać cały kurs lub poszczególne moduły: